APLIKACJA KANDYDATA NA MENTORA

1

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji, podane informacje zostaną wykorzystane do zaprezentowania sylwetki Mentora w Bazie Mentorów

Zdjęcie

Proszę przesłać co najwyżej jeden plik

* Imię i Nazwisko

* Kluczowa rola zawodowa np. trener, właściciel firmy, prawnik, doradca biznesowy, itp.

* Kontakt mailowy

Proszę sprawdzić format swojej odpowiedzi.

* Telefoniczny

Więcej o mnie (prosimy wkleić odpowiednie linki)

Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
Proszę skomentować, jeśli wybierasz odpowiedź.

* Branże, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego (można zaznaczyć kilka odpowiedzi).

Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi

Obszary, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego

JA

ZARZĄDZANIE

RYNEK

MARKETING

* Doświadczenie zawodowe
Opisz kim jesteś zawodowo (m.in. staż pracy, stanowisko, branża, zakres obowiązków i działań), sukcesy i doświadczenia zawodowe

* Edukacja
Opisz przebyte kursy/ szkolenia /studia podyplomowe i inne, które uważasz, że będą pomocne przy prowadzeniu procesów mentorskich

Obszary specjalizacji
Opisz obszary swojej specjalizacji, szczególny „know-how”, który posiadasz i możesz się nim dzielić z mentorowanym jako:

* mentor

* ekspert prowadzący doradztwo ad-hoc

* Szkolenia, jakie mógłbyś poprowadzić

* Doświadczenie w prowadzeniu procesów rozwojowych

Opisz doświadczenie związane z uczeniem i rozwijaniem innych (pracowników, członków zespołów, uczestników programów, osób indywidualnych)

Twoja motywacja do bycia mentorem

Rozwiń wypowiedź:

* Chcę być mentorem ponieważ:

* Z jakich powodów mentorowany miałby wskazać Ciebie, jako swojego mentora?

* Ja prywatnie

Opisz np. co lubisz robić w wolnym czasie, hobby, zainteresowania, co jest dla Ciebie ważne w życiu

Najistotniejsze informacje, które prezentują Twoją sylwetkę jako mentora.

Sugerujemy, aby wykorzystać kluczowe informacje podane powyżej, tak aby zachęcić potencjonalnego mentorowanego do skorzystania z Twoich usług. Informacje te zostaną opublikowane na stronie internetowej Forum Mentorów (limit znaków:1500)
 

* Dane osobowe podane wyżej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).

This free surveytemplate is lovingly crafted by the people of Tools for Research